Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tre sociologer medverkar i specialnummer om den hållbara europeiska arbetsplatsen

Arbetsplats med datorskärmar och personliga föremål. Foto: Unsplash, Annie Spratt.

Fackets nya roll och förhållandet mellan innovation och kvalitet på arbetet är innehållet i två nya sociologiska artiklar publicerade i tidskriften "European Journal of Workplace Innovation".

Anders Kjellberg, Susanne Boethius och Chris Mathieu medverkar i ett specialdubbelnummer av tidskriften "European Journal of Workplace Innovation. Special Issue: European Approaches to Sustainable Work (March 2021)". 

Chris Mathieu är även en av de fyra gästredaktörerna för detta nummer tillsammans med Kenneth Abrahamsson, Maria Albin och Elisabeth Lagerlöf.  

Fackföreningarnas skiftande roll i den sociala dialogen

Modellerna för arbetsmarknadsrelationer mellan EU-länder varierar mycket. Den nordiska modellen går ut på att arbetsgivare och fackförbund tillsammans kommer överens om lön och annat viktigt i ett kollektivavtal som gäller för alla på arbetsplatsen. I stark kontrast står den franska statens allmängiltigförklaring av kollektivavtal och minimilön som fastställts av staten.

Sambandet mellan jobbkvalitet, innovation och sysselsättning

Innovation leder till ökad sysselsättning och förbättrad arbetskvalitet. Men samtidigt som innovation tenderar att förbättra arbetskvaliteten leder den också till ökade ojämlikheter i samhället.

Länk till tidskriftsnumret "European Journal of Workplace Innovation. Special Issue: European Approaches to Sustainable Work (March 2021): https://journal.uia.no/index.php/EJWI/issue/view/99