Välkomstbrev vårterminen 2021

Välkommen till Sociologiska institutionen på Lunds Universitet!

Alla våra kursintroduktioner kommer att hållas online via det digitala verktyget Zoom. Se mer info i ditt välkomstbrev.

Socialantropologi

Cultural Criminology: Applied Cultural Criminology (ccrn10)

Social Anthropology: Modern Classics (sann13)

Socialantropologi: Grundkurs (sana14)

Socialantropologi: Fortsattningskurs (sana25)

Socialantropologi: Kandidatkurs (sank02)

Socialantropologi: Examensarbete magister och master (sanm13/sanm03/sanm04)

Startar andra halvan av terminen:

Social Anthropology: Ethnography (sann04)

Social Anthropology and Contemporary Swedish Society (sasa23)

Sociologi

Sociology: Field Work/Internship/Research Overview (socb24)

Sociology: International Migration and Development (socb27)

Sociology: Modern Classics (socn04)

Sociology: Master's Thesis in Welfare Policies and Management (wpmm42)

Sociology Master's Thesis (socm13/socm03/socm04)

Swedish Social Policy (sasa22)

Organisationssociologi II (socb51)

Sociologi: Socialpsykologi introduktion till studier av sociala interaktioner (soca30)

Sociologi: Grundkurs (soca20)

Sociologi: Fortsättningskurs (soca06)

Sociologi: Kandidatkurs (sock08)

Startar andra halvan av terminen:

Sociology: Development and Social Welfare Policies (socb28)

Sociology: Internship in Welfare Policies and Management (socn15)

Sociologi: Examensarbete för kandidatexamen (sock06)

Sociology Bachelor thesis (utvk03)
 

Pedagogik

Pedagogik: Introduktion till pedagogik och lärande i arbetslivet (peab03)

Pedagogik: Kandidatkurs (pedk01)

Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv (pedb15)

Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv (pedb33)

Pedagogik: Temakurs 3 - Hälsa och arbetsliv (parn13)

Pedagogik: Examensarbete (pedm13/pedm24/pedm23)

Startar andra halvan av terminen:

Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet – metod och fältarbete (pedb16)

Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet – metod och fältarbete (pedb34)

Pedagogik, sociologi, psykologi: Verksamhetsförlagd utbildning (peab09)


Missa inte heller vår Checklista för nya studenter där vi har samlat allt du behöver veta inför terminsstarten.

Vi hoppas du ska trivas med dina studier på Sociologiska institutionen!